DLA DOMU
DLA FIRMY
DLA SZKOŁY
MEDYNET
WBOK
A+ A+ A+
15 846 39 99
Wirtualne Biuro Obsługi Klienta
MENU
Helionet Nowa Dęba,
rewolucja internetowa od 2002r.


HLG Sp. z o.o. bazuje na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przy budowie i
obsłudze miejskiej sieci komputerowej Helionet. Jest liderem na lokalnym rynku.
AKTUALNOŚCI

Polityka Prywatności

Drodzy Abonenci, z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie ochrony danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Uprzejmie informujemy, że od tego dnia będą przysługiwały Państwu precyzyjniej regulowane prawa związane z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez HLG Sp. z o.o.
Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w HLG Sp. z o.o. jest HLG Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), przy ul. Długa 5. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.
Inspektorem Danych Osobowych jest wyznaczona osoba, dostępna pod numerem 15 846 39 99, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, która dba o zachowanie bezpieczeństwa powierzonych nam danych, związanych z realizacją świadczonych usług telekomunikacyjnych.

1. HLG Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
a/ realizacji zawartych umów telekomunikacyjnych,
b/ realizacji Państwa zgłoszeń uruchomienia usług telekomunikacyjnych,
c/ realizacji zawartych umów na udostępnienie nieruchomości dla celów telekomunikacyjnych i teletechnicznych,
d/ wewnętrzne cele administracyjne, statystyczne i sprawozdawcze,
e/ zewnętrzne cele administracyjne, statystyczne i sprawozdawcze, regulowane Prawem telekomunikacyjnym,
f/ obsługi systemu monitoringu wizyjnego,
g/ obsługi serwisu internetowego HLG Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://hlg.com.pl i https://www.facebook.com/hlgspzoo/, zbierającego dane "cookies".
2. HLG gromadzi, archiwizuje i przetwarza Państwa dane osobowe w formie papierowej, przechowywanej w archiwum HLG Sp. z o.o. oraz w formie cyfrowej na zasobach cyfrowych baz danych zlokalizowanych w siedzibie HLG Sp. z o.o.
3. HLG Sp. z o.o. nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że odrębne przepisy regulują inaczej.
4. W związku z przetwarzaniem przez HLG Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
a/ wglądu do treści przetwarzanych danych,
b/ aktualizacji danych,
c/ zmiany zakresu danych,
d/ do usunięcia części danych lub ich całości,
e/ żądania zaprzestania przetwarzania danych,
f/ przeniesienia danych.
5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w każdym momencie.
6. W przypadku uznania niezgodności w polityce prywatności naszego przedsiębiorstwa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub jego następcy po 25 maja 2018r.).
7. W zakresie przetwarzania Państwa danych dla zawarcia i realizacji umowy lub umów na usługi telekomunikacyjne oraz umowy lub umów udostępnienia nieruchomości dla celów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
8. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie danych lub ich cofnięcie będzie się wiązało z brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji usług.
9. W przypadku umów zawartych na czas określony, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy bez zachowania terminu, ze wszelkimi skutkami przewidzianymi w umowie.
10. HLG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zgodnie i na zasadach z obowiązującymi przepisami odmiennymi.
11. HLG Sp. z o.o. nie sprzedaje, użycza, wynajmuje lub udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.

Konrad Wesołowski / 2018-05-22


ul. Długa 5
Nowa Dęba


15 846 39 99


FAX 15 846 00 18


biuro@hlg.com.pl
   HLG Sp. z o.o. © 2008-2021, HLG Internet Sp. z o.o. © 2020-2021