DLA DOMU
DLA FIRMY
DLA SZKOŁY
MEDYNET
WBOK
A+ A+ A+
15 846 39 99
Wirtualne Biuro Obsługi Klienta
MENU
Helionet Nowa Dęba,
rewolucja internetowa od 2002r.


HLG Sp. z o.o. bazuje na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przy budowie i
obsłudze miejskiej sieci komputerowej Helionet. Jest liderem na lokalnym rynku.
AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o zmianie cen UE i EOG

W związku z regulacjami rynku telekomunikacyjnego uprzejmie prosimy zapoznać się z treścią zawiadomienia.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję
Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 zostają obniżone ceny połączeń międzynarodowych i SMS-ów do
Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu dla klientów indywidualnych
(konsumentów).
Zmiany wchodzą w życie w dniu 15 maja 2019 r.
Konsekwencją wprowadzanych zmian jest:
 obniżenie cen za połączenia międzynarodowe do UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu – do
kwoty 0,81 zł (1 zł z VAT);
 obniżenie cen SMS – ów do UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu – do kwoty 0,25 zł (0,31 zł z
VAT).
Szczegółowe zmiany znajdują się w Cennikach usług, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie hlg.com.pl.
Informujemy, że w razie braku akceptacji dla wprowadzonych zmian, mają Państwo prawo
wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia zmian w życie. W
razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy, Operatorowi przysługuje zwrot ulgi przyznanej
w razie zawarcia umowy na czas określony, stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 ustawy Prawo
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Konrad Wesołowski / 2019-04-14


ul. Długa 5
Nowa Dęba


15 846 39 99


FAX 15 846 00 18


biuro@hlg.com.pl
   HLG Sp. z o.o. © 2008-2021, HLG Internet Sp. z o.o. © 2020-2021