DLA DOMU
DLA FIRMY
DLA SZKOŁY
MEDYNET
WBOK
A+ A+ A+
15 846 39 99
Logowanie do WBOK
MENU
Helionet Nowa Dęba,
rewolucja internetowa od 2002r.


HLG Sp. z o.o. bazuje na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przy budowie i
obsłudze miejskiej sieci komputerowej Helionet. Jest liderem na lokalnym rynku.
AKTUALNOŚCI

Informacja o zmianie danych Dostawcy

HLG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Długiej 5, 39-460 Nowa Dęba, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000311863 (dalej: „Dostawca”), na zasadzie art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne informuje o zmianie danych Dostawcy w związku ze zmianą właściciela zorganizowanej części przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego świadczącego usługi telekomunikacyjne na Państwa rzecz.

Zmiana Dostawcy usług wynika z wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną przez dotychczasowego dostawcę usług na rzecz nowego dostawcy - HLG Internet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Długa 5, która nastąpi z dniem 1 września 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że zmiana danych Dostawcy pozostaje bez wpływu na uprawnienia oraz obowiązki Stron, przedmiot świadczenia, jego określenie i warunki nabycia. Zakres i parametry dotychczasowo świadczonych usług również pozostaną bez zmian. Nie dojdzie zatem do zmiany zawartej z Państwem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Dotychczasowy Dostawca dołoży też wszelkich starań, by planowana transakcja skutkująca zmianą Dostawcy usługi nie powodowała jakichkolwiek przerw w świadczeniu usług, natomiast w razie ich wystąpienia uprawnieni Państwo będą do odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych i Umowie. Faktury abonamentowe od września 2020 r. będą Państwu wystawiane przez firmę HLG Internet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (HLG Internet Sp. z o.o.) z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Długa 5, 39-460 Nowa Dęba i będą płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze, który nie ulega zmianie w stosunku do dotychczasowego rachunku bankowego Dostawcy. Zmianie nie ulegną również dotychczasowe dane kontaktowe, w tym numery kontaktowe i strona internetowa Dostawcy.
Jednocześnie informujemy, że zmiana danych dostawcy usług nie stanowi zmiany umowy i nie upoważnia abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu udzielonych przy jej zawieraniu ulg.

Konrad Wesołowski / 2020-08-27


ul. Długa 5
Nowa Dęba


15 846 39 99


FAX 15 846 00 18


biuro@hlg.com.pl
   HLG Sp. z o.o. © 2008-2019