Wilcza Wola 2020-2021

Specjalna oferta przygotowana dla Odbiorców w Wilczej Woli, związana z inwestycją na tym terenie. Niniejsze warunki obowiązują do końca 2021 roku, tj. do 31 grudnia 2021 (liczona data zawarcia umowy) i polegają na:

• jednorazowy ryczałtowy koszt wykonania przyłącza drogą napowietrzną (do 50m od dystrybucji) – 49 zł brutto
• jednorazowy koszt aktywacji usług telekomunikacyjnych – niezależnie od ich ilości i rodzaju (Internet, Telewizja, Telefon) – 49 zł brutto
• Sam Internet przez 3 miesiące po 1,23 zł brutto

lub

• jednorazowy ryczałtowy koszt wykonania przyłącza drogą napowietrzną (do 50m od dystrybucji) – 0 zł brutto
• jednorazowy koszt aktywacji usług telekomunikacyjnych – niezależnie od ich ilości i rodzaju (Internet, Telewizja, Telefon) – 0 zł brutto

Już od początku 2020 roku przystąpiliśmy do rozbudowy infrastruktury w kierunku Wilczej Woli. Inwestycja prowadzona jest od strony Krzątki, poprzez przysiółek Trzosowa Ścieżka do Sudołów, gdzie ulokowaliśmy Lokalny Punkt Dystrybucyjny na potrzeby zasilenia Wilczej Woli, Trzosowej Ścieżki, Pietropola, Spie i Bojanowa. Nasza infrastruktura, oparta w całości na rozwiązaniach światłowodowych, w technologii FTTH (Fiber to the Home, czyli Światłowód do Domu) będzie prowadzona napowietrznie, przy wykorzystaniu istniejących słupów energetycznych PGE, naszych słupów telekomunikacyjnych i linii doziemnej. Jest to pierwszy etap inwestycji w Wilczej Woli, który przewiduje realizację przyłączy wzdłuż odcinka dystrybucyjnego.
Niniejsza oferta, na preferencyjnych warunkach, umożliwi Państwu podłączenie do najnowocześniejszej sieci telekomunikacyjnej w regionie i korzystanie z usług cyfrowych na najwyższym, światowym poziomie. Usługi, które są już znane i cenione przez sąsiadów, teraz będą również dostępne u Państwa.

Kto może skorzystać z Specjalnej oferty?
Każdy mieszkaniec, jeśli znajdzie się w zasięgu naszej infrastruktury. Oferta dotyczy zarówno osoby prywatne, jak i firmy i instytucje. Specjalne warunki nie dotyczą jedynie Odbiorców, którzy mają nieuregulowane stosunki wobec operatora.

Kiedy usługa będzie dostępna?
Tam, gdzie jeszcze nie mamy infrastruktury, musimy ją wybudować. Prace rozpoczniemy i będą prowadzone etapami tak, aby jak najszybciej uruchamiać poszczególne obszary.

Jakie usługi będą dostępne?
Naszą podstawową usługą jest Internet i to on jest podstawą pakietów, co oznacza, że może występować samodzielnie lub w pakietach z Telewizją i/lub Telefonem. Samej Telewizji i/lub Telefonu nie oferujemy. Internet dla Klientów Indywidualnych dostępny jest w 3 taryfach: 125, 250 i 500 Mega. Dla Firm i podmiotów bardziej wymagających mamy specjalne, odrębne warunki, które zaspokoją najbardziej wymagających. Telewizja na dzień dzisiejszy oferowana jest w dwóch pakietach kanałowych. Telefon w jednej taryfie z darmowymi 60 min. w pakiecie. Warunki cenowe bardzo korzystne, zwłaszcza w zestawach pakietowych.

Jak wygląda przyłącz?
Aby usługi mogły być świadczone pod danym adresem, konieczny jest aktywny przyłącz światłowodowy, który zakończony jest gniazdem. Standardowy, oferowany przyłącz obejmuje napowietrzną linię ze słupa energetycznego, którego długość nie przekracza 50m od słupa. Istnieje możliwość wykonania przyłącza droga doziemną lub przekraczającego 50m, jednak wymaga to odrębnej, indywidualnej wyceny. Każdy przyłącz wykonujemy oddzielnie, na nowym okablowaniu (nie można wykorzystać istniejących kabli innych operatorów).

Co należy zrobić, aby się podłączyć?
Jeśli już istnieje w pobliżu infrastruktura, wystarczy jeden telefon do naszego biura. Zapiszemy Państwa dane i umówimy się na wizje lokalną lub od razu na przyłącz. Czas oczekiwania staramy się, aby nie przekroczył 14 dni.

Ile kosztują usługi?
Pomijając początkowe trzy miesiące, Internet, Telewizja i Telefon oferowane są na standardowych warunkach, które są bardzo korzystne, zwłaszcza w połączeniu pakietowym. Dodatkowo sam Internet przez pierwsze 3 miesiące jest rabatowany do kwoty 1,23 zł brutto.

Istotne Informacje
Każdemu Klientowi Indywidualnemu, przy aktywacji usługi, zostaje za darmo użyczony (na cały okres umowy) wysokiej klasy ONU/ONT, który łączy w sobie terminal światłowodowy, router dla sieci domowej, switch 4-portowy, 2-portową bramkę telefoniczną i bezprzewodowy punkt dostępowy dla sieci wi-fi w standardzie b/g/n/a/ac. ONU wymaga zasilania elektrycznego, więc powinien zostać ulokowany niedaleko gniazda 230V. Ponadto należy pamiętać, że lokalizacja ONU ma znaczenie dla zasięgu sieci bezprzewodowej, a także korzystania z Telewizji HLG (do ONU kablowo muszą być podłączone dekodery). Router umożliwia jednoczesne korzystanie z sieci przez 29 – 125 urządzeń (w zależności od taryfy).

Jakie są ograniczenia?
Wyznajemy proste, uczciwe i zrozumiałe przez wszystkich zasady. Nie blokujemy portów i nie ma limitów w ilościach ściąganych lub wysyłanych danych. Istnieje możliwość przydzielenia stałego publicznego adresu IP (opcja płatna). Nie wyrażamy zgody na rozdzielanie usług na kilka domów i podłączanie w ramach jednej umowy kolejnych routerów. Stawiamy na partnerską współpracę i tego również oczekujemy od naszych kontrahentów.

Skip to content