Zachowaj numer, a oszczędności
wydaj na co tylko chcesz

Telefonia stacjonarna w formie jaką znacie od lat,
ale w cenie, w jaką trudno uwierzyć

PODŁĄCZENIE

Aby skorzystać z naszej oferty niezbędne jest podłączenie pod infrastrukturę HLG i aktywna umowa na Internet. Połączenie odbywa się za pośrednictwem sieci HLG, w technologii FTTB lub FTTH. Podłączenie w technologii FTTB polega na podłączeniu do wolnego portu Routera HLG urządzenia telefonicznego: Telefonu IP lub Terminalu HLG a do niego telefon stacjonarny. Podłączenie w technologii FTTH polega na bezpośrednim połączeniu tradycyjnego, analogowego telefonu do Terminala światłowodowego HLG, wyposażonego w 2 porty telefoniczne.

W ramach podłączenia każdy odbiorca otrzymuje Terminal HLG do obecnego telefonu stacjonarnego lub Telefon IP. Przez cały okres trwania umowy urządzenia dostarczone odbiorcy stanowi własność operatora.

Skip to content