Terminowe wpłaty

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z warunkami umowy usług dla klientów indywidualnych, termin płatności jest na 10. dzień każdego miesiąca. W okresie znacznego wzrostu cen dóbr i usług, terminowe płatności są znaczącym elementem, który kierunkuje działania przedsiębiorstwa. Aby utrzymać ceny naszych usług, nasze partnerskie relacje muszą być utrzymywane na wysokim poziomie. Z naszej strony zależy głównie na terminowych regulacjach należności. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z cennikiem, w cenie abonamentu ujęte są upusty, w tym:

  • 10 zł za e-fakturę
  • 5 zł za zgody marketingowe
  • 5 zł za terminowe wpłaty
  • 10 zł w ramach umowy terminowej (24 miesiące)

Ponadto za opóźnienia w płatnościach należą się odsetki ustawowe, do których podchodziliśmy dość liberalnie. Również w tym temacie planujemy zmiany, które mamy nadzieję skłonią „zapominalskich” do wywiązywania się z terminów.

Drodzy Użytkownicy, nasze środki inwestycyjne nie pochodzą z zewnętrznych źródeł i są wypracowywane z naszej działalności. Koszty, na każdej płaszczyźnie, znacząco poszły w górę i jeśli chcemy utrzymać tempo rozwoju, a jednocześnie niskie ceny usług, musimy podjąć działania uszczelniające budżet. Wierzymy, że wspólnie, po partnersku, jesteśmy w stanie osiągnąć cele, bez podnoszenie cen.

Skip to content