Ważne zmiany w 2022 roku

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął kilka zasadniczych decyzji, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Od razu chcemy uspokoić, że nie podnosimy cen naszych usług podstawowych. Mimo znaczącego wzrostu kosztów, będziemy się starali utrzymać dotychczasowe ceny Internetu, Telewizji i Telefonów. Jednocześnie wprowadzamy nowe rozwiązanie systemu telewizyjnego – Video 4.0

Więc w czym te zmiany? Mimo, że nie podnosimy cen, rezygnujemy z promocji, która byłą z nami od samego początku: „Z góry, to się opłata”. Chodzi o rabatowaną płatność z góry za dany okres, która odpowiednio wynosiła 5% dla 6 miesięcy i 10% dla 12 miesięcy. Od 28 grudnia 2021 roku promocja ta już jest niedostępna. Osoby, które poprzednio z niej korzystały i uregulowały płatność, obowiązują zasady promocji do końca okresu, jaki opłaciły.

To jednak nie wszystkie zmiany. Kolejna dotyczy dzierżawy publicznego adresu IP, w ramach grupy taryf dla klientów indywidualnych. Ze względu na brak możliwości pozyskania nowej adresacji i duży wzrost cen dzierżaw na rynkach między narodowych, zmuszeni jesteśmy podnieść cenę naszej usługi dodatkowej. Zmiana nie dotyczy taryf: Internet Gracz 300 Mega i Internet Gracz 600 Mega. Nowa cena na rok 2022 wynosi 10 zł brutto miesięcznie za 1 adres IPv4 i obowiązuje od 1 lutego 2022 roku.

Od 1 stycznie nie odnawiamy również pozostałych promocji ograniczonych terytorialnie i czasowo. Zmianie ulegają również ceny usług uzupełniających:

  • 1 metr bieżący wykopu przyłącza wraz z materiałami – 30 zł netto
  • 1 metr przebicia bezwykopowego wraz z materiałami – 100 zł netto + 100 zł netto/mb
  • dostarczenie i montaż słupa telekomunikacyjnego 7m – 600 zł netto/szt.
  • prace serwisowe dodatkowe – 100 zł netto/roboczogodzina
  • dostarczenie i montaż studni kablowej SK-1 – 600 zł netto/szt.
  • Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza – 900 zł netto/szt.

Do ważnych zmian należy również nasze podejście do rozliczania terminowych wpłat. Do tej pory byliśmy dość liberalni i nie naliczaliśmy ustawowych odsetek za nieterminowe regulowanie należności abonamentowych oraz co ważniejsze, nie usuwaliśmy upustu za nieterminowe wpłaty, który pomniejsza abonament o 5 zł.

Staramy się, mimo wielu podwyżek, utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie. Stale inwestujemy w rozwój i realizujemy kolejne zadania, których finansowanie jest z wypracowanych środków. Tak jak Wy, mamy zobowiązania, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Mimo to będziemy się starać, aby rosła tylko jakość i bezpieczeństwo naszych usług, a nie ich ceny.

Skip to content