Internet „Dla Wojska”

Promocja pod nazwą „Dla Wojska” to nowa, specjalna oferta o ograniczonej grupie docelowej, skierowana do aktywnej kadry Wojska Polskiego w obszarze działania usług Operatora, która uzupełnia istniejącą ofertę usług telekomunikacyjnych Operatora – HLG Internet Sp. z o.o.

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie towarzyszą osobom rozpoczynającym służbę w jednostkach w Nowej Dębie. Jedną z nich jest zakwaterowanie, które może ulec zmianie, dlatego skróciliśmy okres pierwszej umowy do 12 miesięcy, zachowując korzyści umów na dłuższy okres.

Czas obowiązywania:

Promocja „Dla Wojska” obowiązuje od 1. czerwca 2024r. do 31. grudnia 2024r. Operator zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Promocji, jak również jego skrócenia.

Obszar obowiązywania:

Promocja „Dla Wojska” jest ograniczona terytorialnie do obszaru działania usług Operatora.

Kto może skorzystać z oferty:

Z Promocji mogą skorzystać nowi Użytkownicy sieci Operatora (Odbiorcy/Abonenci usług), zlokalizowani na obszarze Promocji, którzy wyrażą chęć skorzystania z warunków Promocji
w okresie jej obowiązywania i uzyskają pozytywne warunki techniczne na uruchomienie usługi
w ramach Promocji.

Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby odbywające czynną służbę w strukturach Wojska Polskiego i posiadający aktualną legitymację lub inny dokument poświadczający aktywność zawodową.

Warunki Promocji:

W ramach Promocji nowi Użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnych warunków w postaci upustów na usługi telekomunikacyjne dla umów zawieranych na okres 12 miesięcy, zrównanych z upustami dla umówi zawieranych na 24 miesiące. Dotyczy się to zarówno jednorazowych opłat instalacyjnych, jak i miesięcznych abonamentów.

Pozostałe warunki oferty nie ulegają zmianie.

Operator zastrzega sobie możliwość odmówienia skorzystania z warunków Promocji z przyczyn technicznych.

Skip to content