Nagrywarka IPTV

Wraz z uruchomieniem nowej platformy obsługi Cyfrowej Telewizji Kablowej w standardzie IPTV – Video 4.0, mamy dla Was ofertę specjalną. Każdy Abonent korzystający z usługi IPTV w taryfie Standard HD i Mini HD, otrzymuje bezpłatnie na okres jednego okresu rozliczeniowego, w pełni funkcjonalną usługę, która obejmuje:

 • możliwość zlecenia nagrań wybranych z listy kanałów telewizyjnych
 • możliwość odtworzenia programów nagranych kanałów z okresu 7 dni wstecz
 • możliwość oznaczenia 10 wybranych programów, które będą przechowywane 30 dni
 • możliwość zlecenia nagrań z listy EPG
 • możliwość wyszukiwania materiałów nagrań po frazie
 • wspólna bazę nagrań dla wszystkich dekoderów STB

Kto może skorzystać z niniejszej oferty?

 • każdy nowy Abonent, który zawarł umowę na usługę IPTV w taryfie Standard HD lub Mini HD
 • każdy Abonent, który odnowi umowę na usługę IPTV w dowolnej taryfie
 • każdy Abonent, który ma obecnie zawartą umowę na usługę IPTV i przechodzi na platformę Video 4.0

Jak korzystać z niniejszej oferty?

 • Aby skorzystać z oferty należy wydać dyspozycję włączenia Nagrywarki
 • Nagrywarka włączana jest na okres trwania umowy na usługę IPTV
 • Przez okres 1 miesiąca nie są pobierane opłaty z tytułu korzystania z Nagrywarki
 • Po okresie 1 miesiąca, jeżeli Abonent nie wyda innej dyspozycji, do abonamentu zostanie doliczona opłata w taryfie Nagrywarka IPTV – 7 dni w kwocie 10 zł brutto
 • Abonent usługi IPTV może w każdej chwili wydać dyspozycję o włączeniu lub wyłączeniu usługi, ze skutkiem na początek kolejnego okresu rozliczeniowego

Opłaty związane z Nagrywarką IPTV:

 • 1 miesiąc darmowy w taryfie Nagrywarka IPTV – 7 dni
 • taryfa Nagrywarka IPTV – 7 dni – 10 zł brutto doliczony do abonamentu
 • taryfa Nagrywarka IPTV – 1 dzień – 5 zł brutto doliczony do abonamentu

Ustalenia końcowe:

 • Niniejsza oferta specjalna obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku
 • Niniejsza oferta specjalna obowiązuje do odwołania
 • Z oferty mogą skorzystać jedynie Abonenci, którzy mają uregulowane zobowiązanie wobec Operatora
 • Nagrywarka jest usługą powiązaną z platformą Video 4.0
 • Aby skorzystać z oferty należy zapoznać się z warunkami Regulaminu Nagrywarki IPTV, dostępny w dziale Pliki
Skip to content